LÀ BẠN, NHƯNG ĐẸP HƠN
0918-379-966 longxtrinh@gmail.com
//alextrinhlong.com/wp-content/uploads/2018/12/11.jpg
//alextrinhlong.com/wp-content/uploads/2018/12/10.jpg
//alextrinhlong.com/wp-content/uploads/2018/12/9.jpg

//alextrinhlong.com/wp-content/uploads/2018/12/2.jpg
//alextrinhlong.com/wp-content/uploads/2018/12/1.jpg
//alextrinhlong.com/wp-content/uploads/2018/12/12.jpg

//alextrinhlong.com/wp-content/uploads/2018/12/3.jpg
//alextrinhlong.com/wp-content/uploads/2018/12/6.jpg
//alextrinhlong.com/wp-content/uploads/2018/12/5.jpg

//alextrinhlong.com/wp-content/uploads/2018/12/8.jpg
//alextrinhlong.com/wp-content/uploads/2018/12/7.jpg
//alextrinhlong.com/wp-content/uploads/2018/12/15.jpg

//alextrinhlong.com/wp-content/uploads/2018/12/16.jpg
//alextrinhlong.com/wp-content/uploads/2018/12/17.jpg
//alextrinhlong.com/wp-content/uploads/2018/12/18.jpg

//alextrinhlong.com/wp-content/uploads/2018/12/14.jpg

Địa chỉ: Khoa thẩm mỹ, bệnh viện Tân Hưng, 871 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0918-379-966
Email: longxtrinh@gmail.com
Giờ làm việc: 10h – 17h từ thứ 2 tới thứ 6